งานติดตั้งตาข่ายดักนก

2018-06-04

นกเข้าด้านในโรงงานปล่อยๆ ลูกค้าจึงตัดสินใจใช้งานรถกระเช้าในการติดตั้งตาข่ายดักนก