งานติดตั้งป้าย

2018-06-04

ความสูง20เมตร ความห่าง10เมตร ใช้รถขนาดความสูง 27เมตร ได้สบายๆ