งานติดตั้งสายล่อฟ้า ปั้มน้ำมันคาล์เท็กซ์ จ.สระแก้ว

2018-04-30

งานสายล่อฟ้า ลดเวลาการติดตั้งไปได้เยอะ เมื่อได้ใช้รถกระเช้า สอบถามเพิ่มเตอมได้เลยคะ