วัดหลังคาอาคาร

2016-09-24

งานตรวจสอบเช็คโครงสร้างหลังคาอาคาร หากเป็นงานในที่สูงเลือกใช้รถกระเช้าในการทำงาน สามารถทำงานได้คล่องตัวและประหยัดเวลาในการทำงาน