งานยิงโฟมอุดรูกันนก

2016-11-02

งานภายในตัวอาคารรถกระเช้าก็สามารถเข้าทำงานได้ เพื่อตรวจสอบ อุดรูกันนกเข้ามาภายในอาคาร