งานเดินสายโทรศัพท์

2016-11-09

ถึงงานจะไม่สูงมากนัก แต่หากบริษัทลูกค้ามีการตรวจเซฟตี้อย่างเครร่งครัด โทเคนก็มีเอกสาร ปจ.2 และคนขับรถก็ผ่านการอบรมแล้ว