งานเปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง ที่โรงไฟฟ้า บางกรวย

2017-08-19

สูงแค่ไหนก็ไปถึงค่ะ ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไร ก็ไม่ทำให้เราทำงานลำบากเลย ควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดค่ะ