งานเปลี่ยนรูปในหลวงที่กระจก

2016-10-27

ใช้รถกระเช้าสำหรับเปลี่ยนรูปพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเคลื่อนย้ายและประหยัดเวลา