งานเอารางไฟขึ้นหลังคา

2016-11-02

กระเช้าของโทเคนสามารถรับน้ำหนักได้ ๒๐๐กิโล จึงสามารถขนสิ่งของขึ้นทำงานข้างบนได้