งานแกะลอกแผ่นสติ๊กเกอร์ที่แจ้งวัฒนะ

2016-10-27

ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยเอื้อต่อการทำงานแต่รถกระเช้าสามารถกางขาเพื่อรักษาสมดุลในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ