ติดตั้งคานผนัง

2018-07-23

ทำงานตรงไหนคนข้างล่างไม่มีทางรู้ แต่คนข้างบนทำงานสบายมากนะบอกเลย