งานเชื่อมท่อแอร์

2017-12-22

งานในไลน์ผลิด ไม่ว่าจะมีเครื่องจักรขวางอยู่ บูมลิฟท์สามารถเข้าทำงานได้