บริการขับรถ

2018-02-21

หากลูกค้าไม่มีความชำนาญในการบังคับรถกระเช้าไฟฟ้า โทเคนมีพนักงานที่ผ่านการอบรมการใช้รถกระเช้าเรียบร้อยแล้ว