กล่องควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อน Motor Controller

ควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อน เป็นเครื่องที่ปล่อยกราวน์,ปล่อยไฟ หน้าที่จะขับเคลื่อนมากกว่า