กล่องคอนโทรลด้านบน P Con

ตัวกรรไกรของจีนี่สามารถบังคับข้างบน,ข้างล่างได้ ข้างบนเรียก P Con ข้างล่างเรียก G Con