การหมุนของบูม Boom Rotation

บูมสามารถหมุนได้ 360องศา

Boom Lift