ขาหยั่ง Outrigger

ขาหยั่ง/ขาค้ำสำหรับลิฟท์กระเช้ารุ่น AWP GS-3232 Z-80 S-85 GS-5390