ความต้านทานไฟฟ้า Ohm (Ω)

หน่วยวัดความต้านทาน ความต้านทาน 1 โอห์ม คือ ความต้านทานระหว่างจุด 2 จุดบนตัวนำ ซึ่งเมื่อจุดคู่นี้มีความต่างศักย์ไฟฟ้า 1 โวลต์แล้ว จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ 1 แอมแปร์

General