คอนแท็คขับเคลื่อน Contactor Drive

ตัวควบคุมมอเตอร์ ไดรฟ์ ให้ขยับ เลี้ยวได้

Boom Lift