ชุดควบคุมระบบไฮโดรลิค Manifold

จะเป็นบล็อคจ่ายน้ำมันแต่ละฟังก์ชั่นไฮดรอลิค