ตัวเช็คระดับลาดเอียง Tilt Sensor

ที่วัดองศาของเครื่องจักร หากไม่อยู่ในพื้นที่ราบเรียบ รถจะไม่ทำงานในกรณีการยก