ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่ BCI (Battery Charger Indicator)

รถกระเช้าไฟฟ้าจะมีไฟโชว์แสดงว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่

Boom Lift