น้ำมันเกียร์ Gear Oil 80W90

รถกระเช้าส่วนใหญ่ใช้น้ำมันเกียร์รุ่นนี้

General