น้ำมันเครื่อง Engine Oil 15W40

ใช้กับรถกระเช้ากับบูมที่เป็นรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลเท่านั้น

General