บูมลิฟท์ Boom Lift

รถกระเช้าที่เหมาะสำหรับการทำงานที่มีระยะเอื้อม สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง

Boom Lift