ปั้มฉุกเฉิน Emergency Pump

มอเตอร์สำรองที่ใช้สำหรับเก็บบูม

General