ฟุตสวิทย์ Foot Switch

รถกระเช้ามีระบบเซฟตี้ เวลาใช้งานบังคับให้เหยียบที่ตัวบังคับFoot switch

Boom Lift