มอเตอร์สำรอง Auxiary Motor

ใช้กรณีฉุกเฉิน สำหรับเก็บขาช้าง เก็บบูมเวลามอเตอร์หลักมีปัญหา

Boom Lift