รถกระเช้า Aerial Work Platform (Truck Mounted)

รถบรรทุกที่ประกอบตัวกระเช้าด้านบน สามารถวิ่งบนถนนได้