รถกระเช้าแขนบูมตรง Boom Telescopic

รถกระเช้าที่สามารถยืดบูมตรงได้อย่างเดียว แต่ถ้ามีสิ่งของขสางอยู่ไม่สามารถทำงานได้

Boom Lift