รอบเครื่องยนต์ Accelerator

เวลาใช้งานรถกระเช้าต้องใช้เครื่องยนต์ การเร่งเครื่องยนต์เพือให้ความเร็วรอบสูง

General