ระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์ PTO (Power Take Off)

ระบบในการแปลงแรงจากเครื่องยนต์ของรถบรรทุกเพื่อใช้กับวัตถุประสงค์อื่นนอกจากขับเคลื่อนรถ