ลิฟท์กระเช้าแบบขากรรไกร Scissors Lift

รถที่สามารถทำงานขึ้น-ลงอย่างเดียว