ลิมิตสวิตช์ Limit Switch

 เป็นสวิตช์ที่จำกัดระยะการทำงาน

General