ล้อยาง Solid Tire

ล้อยางตัน ส่วนใหญ่ใช้ในรถโฟล์คลิฟท์

General

Boom Lift

Skymaster

Boom & Scissors

Scissors Lift

Truck Crane