ล้อไม่ทิ้งรอย Non-Marking Tire

ล้อที่ไม่มีรอยเวลาวิ่ง จะมีแค่ฝุ่น