วาล์วเบรค Valve Brake

วาวล์ของเบรคตัวปลดเบรค ถ้าตัววาล์วไม่เปิดน้ำมันก็จะไม่จ่ายทำให้เบรคไม่ได้

General