สวิงบูม Rotator Turntable

ที่บูมหมุนได้360องศา ที่อยู่ด้านล่าง

Boom Lift