สวิทซ์แรงดัน Pressure Switch

ทำหน้าที่เปิดระบบเบรค

Boom Lift