หมุนกระเช้า Platform Rotation

ควบคุมการสวิงกระเช้า

Boom Lift