อุปกรณ์ตรวจสอความยาวของบูม Boom Length Sensor

รถกระเช้ามีระบบเซฟตี้วัดเมื่อเวลายืดบูมหดบูม

Boom Lift