อุปกรณ์ตรวจสอบองศาของบูม Boom Angle Sensor

รถกระเช้าจะมีเซนเซอร์เพื่อคิดองศาของบูมเวลาทำงาน

Boom Lift