เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ Alternator

คือเครื่องที่แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า

General