เซ็นเซอร์ที่ชั่งน้ำหนัก Platform Load Sensor

รถกระเช้าปกติรับน้ำหนักได้ 200-227 กก. ถ้าเกินจะไม่ให้ยกกระเช้า