เป็นรถกระเช้าแบบแขนพับที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง Articulating Boom

โมเดลรุ่น Z ทั้งหมด(Genie)

Boom Lift