เส้นผ่าศูนย์กลาง Diameter

เส้นผ่าศูนย์กลางของเฟืองล้อ

General