โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve

อุปกรณ์สวิตช์ที่อาศัย หลักการทำงานของแม่เหล็กไฟฟ้าทำงานร่วมกับกลไกโดยใช้การป้อนไฟเป็นตัวกำหนด การทำงานควบคุมให้ลิ้นกลไกปิดหรือเปิดได้

General

Boom Lift

Skymaster

Boom & Scissors

Scissors Lift

Truck Crane