งานตรวจเช็คสภาพระบบสายไฟฟ้า

2016-09-14

งานตรวจเช็คสภาพระบบสายไฟฟ้าที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ เนื่องจากเมืองไทยมีหนูมาก จึงจำเป็นต้องตรวจเช็คสภาพสม่ำเสมอ