ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่

Work Place: โทเคน สำนักงานใหญ่ สมุทรปราการ
Date: Dec 2022
Purpose: ข้อควรระวังเมื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่
Feedback: สายไฟที่หลวมตรงหัวพาวเวอร์ปลั๊กเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ สาเหตุอาจมาจากลูกค้าดึงที่สายไฟ แทนการดึงที่หัวพาวเวอร์ปลั๊กจึงทำให้สายไฟด้านในหลุด
Comment: กรณีในวันที่ฝนตกหรือทำการล้างรถ น้ำอาจเข้าไปในปลั๊กไฟและทำให้ไฟฟ้าช็อตได้ และส่งผลทำให้อุปกรณ์ชาร์จเสียหาย หรือลูกค้าถูกไฟดูด ดังนั้นควรระมัดระวังไม่ให้ปลั๊กไฟเปียกน้ำ
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/