ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ข้อดีของแมสลิฟท์ (Sinoboom Mast Lift ML10EJ)

Machine: Sinoboom Mast Lift ML10EJ
Work Place: ชลบุรี
Date: Jun 2024
Purpose: งานตรวจสอบเสาลิฟท์และท่อ ภายในอาคาร
Feedback: แมสลิฟท์ 8 เมตร (Sinoboom Mast Lift ML10EJ) มีขนาดตัวรถค่อนข้างเล็ก ใช้พื้นที่วงเลี้ยวด้านใน 0 เมตร วงเลี้ยวด้านนอก 1.5 เมตร และยื่นกระเช้าออกไปด้านข้างซ้าย-ขวาได้ 3 เมตร และตัวรถมีน้ำหนักเพียงแค่ 2,678 kg. เท่านั้น
Comment: ซึ่งแมสลิฟท์ เป็นรถกระเช้าที่นำข้อดีของขากรรไกรและบูมลิฟท์มาผสมเข้าด้วยกัน เพื่อให้ครอบคลุมการทำงานมากขึ้นเพราะตัวรถจะมีน้ำหนักเบาและมีความคล่องตัวคล้ายกับขากรรไกร(X Lift) และสามารถยื่นกระเช้าไปด่านข้างจากตำแหน่งจุดจอดคล้ายกับบูมลิฟท์
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/